RADA NADZORCZA ŁSM w Łukowie  

 w składzie powołanym na kadencję w latach: 2017 - 2020

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM w Łukowie Nr 4/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.

autoryzowaną przez Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 14 czerwca 2017 r.

 

 

Prezydium Rady Nadzorczej

 Puch Stanisław – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czernecki Marek – Zastępca Przewodniczącego

Wojtalska Halina – Sekretarz

Kuśmierz Eliza – Przewodnicząca Komisji GZM

Mościcki Marcin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Członkowie

Biaduń Tadeusz

Dejryng – Pogonowska Elżbieta

Dołężka Stefan

Jędrzejkowski Stanisław

Kot Edward

Nowak Antoni

Sacharczuk Kacper

Tomaszewski Arkadiusz

Wierzchowski Leszek

Zdrojewski Andrzej

 

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej:

Mościcki Marcin – Przewodniczący Komisji

Biaduń Tadeusz

Czernecki Marek

Dejryng – Pogonowska Elżbieta

Tomaszewski Arkadiusz

Wierzchowski Leszek

Wojtalska Halina      

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej:

Kuśmierz Eliza – Przewodnicząca Komisji GZM

Dołężka Stefan

Nowak Antoni

Sacharczuk Kacper

Kot Edward

Puch Stanisław

Zdrojewski Andrzej