ZARZĄD

 

Prezes  Zarządu

 Tadeusz Malesa

 

Zastępca Prezesa Zarządu

ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 Maria Sierociuk

 

Zastępca Prezesa Zarządu

Główny Księgowy

Marek Wrzosek