Spółdzielcze zasoby mieszkaniowe są podzielone na dwa rejony obsługiwane przez oddzielne Administracje, które zajmują się konserwacją i usługami na rzecz mieszkańców (w tym usuwaniem awarii).

Rejon pierwszy obejmuje: os. Chącińskiego, os. Klimeckiego i budynek przy
ul. Międzyrzeckiej 51.

 

Siedziba:

 

ADMINISTRACJA GM 1

ul. Międzyrzecka 47

 

tel. (025) 798 31 16