O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego na os. Chącińskiego 7/86 w Łukowie o powierzchni 37,32 m2 (IV piętro), udział w nieruchomości wspólnej: 4082/3645660. Cena wywoławcza: 114.400 zł

Pełna treść do wyświetlenia