KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Zarząd Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przypomina i informuje, iż zgodnie z art. 109 i art. 110 kodeksu wyborczego, na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Wszelkie materiały wyborcze powieszone…

NOWE GODZINY PRACY ŁUKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

NOWE GODZINY PRACY ŁUKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Szanowni Państwo, Zarząd Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywać nowe godziny pracy Spółdzielni. Biuro Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Administracja będą otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Przypominamy również o zmianie godzin pracy kas Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. KASA NR 1(os. Unitów Podlaskich 17) czynna:…

INFORMACJA DLA OSÓB WYPOWIADAJĄCYCH UMOWĘ Z PLAY (DAWNIEJ UPC)

INFORMACJA DLA OSÓB WYPOWIADAJĄCYCH UMOWĘ Z PLAY (DAWNIEJ UPC)

Szanowni Państwo informujemy, że ci z Państwa, którzy wypowiedzieli indywidualną umowę z Play (dawniej UPC) na pakiet rozszerzony (telewizja, internet) i nie chcą korzystać z telewizyjnego pakietu podstawowego płatnego w czynszu za mieszkanie, to aby uniknąć naliczenia tej opłaty, powinni dodatkowo złożyć w Spółdzielni podanie o odłączenie sygnału Play (druk do pobrania na naszej stronie…

NOWY HARMONOGRAM PRACY KAS

NOWY HARMONOGRAM PRACY KAS

Szanowni Państwo, Od 01.01.2024 nastąpi zmiana w funkcjonowaniu kas Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej KASA NR 1(os. Unitów Podlaskich 17) czynna: Poniedziałek:         715-1430 Wtorek:                 715-1430 Środa:                 715-1430 KASA NR 2(ul. Międzyrzecka 47) czynna:  Czwartek:       715-1430 Piątek:           715-1430

KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ

KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ

W dniu 5 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jego głównym celem było powołanie nowego Zarządu Spółdzielni, gdyż dotychczasowy Prezes Pan Tadeusz Malesa, złożył rezygnację z pełnienia funkcji. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 11/2023 na stanowisko Prezesa jednogłośnie wybrała Karola Goławskiego. Podczas posiedzenia powołano też nowego Zastępcę. Na to stanowisko Uchwałą nr 13/2023…

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. DMOCHA 8 W ŁUKOWIE

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. DMOCHA 8 W ŁUKOWIE

Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 300 m2 położony na piętrze przy ul. Dmocha 8 w Łukowie, przystosowany do prowadzenia usług gastronomicznych np. imprez okolicznościowych itp. z pełnym wyposażeniem kuchennym lub bez (do ewentualnego odkupienia od poprzedniego najemcy). Cena najmu to 22 zł/m2 netto plus media. Zainteresowanych prosimy o kontakt w…

NIEDOBORY WODY – INFORMACJA

NIEDOBORY WODY – INFORMACJA

Szanowni Państwo, w związku z pytaniami o niedobory wody wyjaśniamy, że niedobór to różnica wskazań pomiędzy wodomierzem głównym zainstalowanym w budynku, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody (w Państwa lokalach). W myśl Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami,…

STRUKTURA KOSZTÓW W ŁUKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

STRUKTURA KOSZTÓW W ŁUKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Szanowni Państwo W związku z ostatnią serią podwyżek opłat czynszowych, Zarząd Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, chciałby przedstawić strukturę kosztów składającej się na opłaty czynszowe oraz przedstawić dane pokazujące zmiany wysokości opłat na przestrzenni ostatnich 5 lat. Porównując opłaty czynszowe z dnia 1 października 2018 roku oraz 1 października 2022 roku widzimy, że największy wzrost mamy na…