HISTORIA ŁSM

ŁUKOWSKA   SPÓŁDZIELNIA   MIESZKANIOWA W ŁUKOWIE

Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łukowie została powołana do życia na ogólnym zebraniu założycielskim w dniu 28 sierpnia 1959 r. Zebraniu przewodniczył Prezes PSS „SPOŁEM” Pan Feliks Wróblewski, były Starosta Powiatu Łukowskiego.

Pan Józef Śpila przedstawił cel i program działania Spółdzielni oraz plany budowy pierwszych 100 mieszkań. Chęć przystąpienia do Spółdzielni wyraziło 55 osób składając podpisy pod statutem jako członkowie założyciele.

Byli to:  Józef Śpila, Tadeusz Żurawski, Stanisław Kosut, Aleksander Zdanowski, Czesław Sobiech, Edward Bącik, Stanisław Wirski,  Tadeusz Kiryło, Marian Piecuła, Tadeusz Osiński, Stefan Sledź, Józef Celiński, Marian Osiak, Stefan Kędziora, Edward Skwara, Henryk Warpas, Jan Ochnio, Roman Wesołowski, Janina Bołba, Julian Wawerek, Janina Zając, Janusz Jankowski, Jan Zawiślański, Zbigniew Piwowarczyk, Mieczysław Król, Władysław Michniewicz,  Lucjan Zalewski, Marian Izdebski, Kazimierz Krasuski, Augustyn Michniewicz, Janina Jóźwiak, Maria Domańska, Czesław Surmacz, Julia Gadomska, Janina Warlik, Jadwiga Adrian, Stanisław Miłosz, Mieczysław Romańczuk, Czesław Kownacki, Janina Kaczorek, Antoni Lipiński, Józef Iwanowski, Maria Cichocka, Jadwiga Szymańska, Irena Sławińska, Malarzewska, Zygmunt Jankowski, Stanisława Kamińska, Franciszek Kuźmiak, Helena Leszczyńska, Kazimierz Gajownik, Stefania Berezin, Jan Świderski oraz dwie osoby prawne: Spółdzielnia Spożywców PSS „SPOŁEM” w Łukowie i Chemiczna Spółdzielnia Pracy im. 22 Lipca w Łukowie.

Na zebraniu założycielskim zatwierdzono Statut i dokonano wyboru pierwszych władz Spółdzielni.
Zarząd ukonstytuował się w składzie:
Przewodniczący Zarządu  –  Józef Śpila
Wiceprzewodniczący Zarządu  –  Jan Świderski
Członek Zarządu  –  Edward Bącik

Kolejnymi Prezesami Zarządów ŁSM byli:
Józef Śpila                 1959 – 1980,
Marian Zalewski       1981 – 1990,
Tadeusz Malesa        od  1990 roku.

Z innych członków Zarządu należy wymienić: Jana Świderskiego, Edwarda Bącika, Alojzego Stokłosę, Andrzeja Florkiewicza, Witolda Osypińskiego, Zygmunta Chojeckiego, Jana Goławskiego oraz Marię Sierociuk i Marka Wrzoska.

Kolejnymi Przewodniczącymi Rad Nadzorczych byli: Augustyn Michniewicz, Lucjan Zalewski, Zygmunt Chojecki, Edward Bącik, Barbara Jankowska, Leszek Lutowierski, Henryk Gosek, Tadeusz Smyk, Aleksander Krzeszowski, Zbigniew Wiącek, Jerzy Kozakiewicz.

Statut został zarejestrowany w Sądzie Powiatowym w Białej Podlaskiej w dniu 16 października 1959 r. Większość z założycieli, nie wierząc w realność działań, zrezygnowała z członkostwa w ŁSM na przełomie lat 1959 – 1960.

Budowa pierwszego budynku przy ul. Międzyrzeckiej 51 ruszyła wiosną 1960 r., a w grudniu 1961 roku oddano do użytku budynek o 20 mieszkaniach z parterem przeznaczonym na działalność handlową. Następny budynek powstał przy ul. Partyzantów 17 (1963 r.), a w dalszej kolejności wybudowano i przekazano do użytku w 1965 roku 5 budynków przy ul. Spokojnej.

Wyznaczanie terenów pod budowę w różnych rejonach miasta nie sprzyjało racjonalnej gospodarce. Jednak nie było wówczas innego wyjścia. Kolejne osiedla pobudowano po pokonaniu szeregu trudności m.in. związanych z wywłaszczeniem i zabezpieczeniem mieszkań dla właścicieli i ich rodzin z posesji objętych terenem zabudowy.

W latach 1968 – 1975 pobudowano Osiedle, które nazwano imieniem zasłużonego dla miasta lekarza Bronisława Chącińskiego. Wraz z osiedlem powstały Apteka z Przychodnią Rejonową, pawilon usługowo – handlowy oraz pawilon usługowo – biurowy,    do którego w 1971 roku ŁSM przeniosła swoje biura.
Należy tu nadmienić, że pierwsze biuro mieściło się w budynku PSS „Społem” przy ul. Browarnej, a pierwszym etatowym pracownikiem była Pani Wiesława Zabuska z domu Maksymiuk. Później biuro przeniesiono do pomieszczenia jednopokojowego przy ul. Spokojnej 2A, a w 1968 roku na Osiedle Chącińskiego, gdzie na parterze jednego z pobudowanych bloków urzędowano w dwóch mieszkaniach typu M-4.

Osiedle im. Leona Klimeckiego powstało w latach 1975 – 1977. Na tym Osiedlu wybudowano duży pawilon handlowy, przekazany PSS „SPOŁEM” na sklep branży spożywczej. Gdy budowano wymienione wyżej osiedla władze ŁSM przygotowywały kolejne tereny pod budowę osiedli mieszkaniowych.

Tak rozpoczęto w 1977 roku budowę Osiedla XXX-lecia PRL, obecnie Unitów Podlaskich. Na tym Osiedlu zlokalizowano pawilon handlowo – biurowy oddany do użytku  w 1983 roku, do którego przeniesiono biura ŁSM, a zwolnione pomieszczenia na Osiedlu Chącińskiego oddano Administracji Osiedlowej. Część pomieszczeń przeznaczono na działalność kulturalno – oświatową w ramach Klubu „APIS”.

Ostatnim dużym zadaniem realizowanym przez ŁSM w latach 1983 – 1992 było Osiedle nazwane im. Henryka Sienkiewicza. Na terenie Osiedla wybudowano budynki z przeznaczeniem na działalność handlową i usługową.
Do ŁSM należą również Osiedla mieszkaniowe zamiejscowe.
I tak pobudowano Osiedla:  
w latach 1972 -1980 w Stoczku Łukowskim,
w latach 1976 – 1977 w Hucie Dąbrowa
w latach 1978 – 1979 w Krzywdzie.

Ponadto ŁSM wybudowała budynki dla własnego zaplecza remontowo – budowlanego oraz na pomieszczenia magazynowe przy ul. Międzyrzeckiej.

Na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 22.06.1993 r. w wyniku podziału wydzielono z ŁSM – Osiedle Domków Jednorodzinnych przy ul. Broniewskiego w Łukowie wraz z terenem składające się z trzech budynków dla 12 rodzin do nowo powstałej Spółdzielni p.n. „Spółdzielnia Własnościowa Domków Jednorodzinnych ul. Broniewskiego”.
Od 1989 roku na skutek zmian ustrojowych i gospodarczych przed Spółdzielnią Mieszkaniową stanęły nowe wyzwania. Skończyło się tanie budownictwo mieszkaniowe. Niemniej, w latach 1993 – 1999 wybudowano 5 budynków mieszkalnych dla 176 rodzin za własne fundusze członków i kandydatów.

Działalność społeczno – wychowawcza, a obecnie społeczno – kulturalna ma wieloletnią tradycję w Spółdzielni. Praca ta koncentruje się w Klubie „APIS”. Na przełomie kilkudziesięciu lat działały tu zespoły recytatorskie, wokalne, kółka fotograficzne, filatelistyczne, modelarskie, Klub Seniora. Organizowane były turnieje szachowe, w warcaby, brydżowe, zawody sportowe, zabawy choinkowe dla dzieci, obchody Dni: Babci i Dziadka, Matki i Ojca, Dzień Dziecka, aerobik dla pań, wycieczki, wieczorki artystyczne i taneczne oraz prowadzono wiele innych form pracy kulturalnej.