PRZETARGI

OGŁOSZENIE

Zarząd Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego:
– ul. Skrzetuskiego 6 m. 7 w Łukowie o powierzchni 48,40 m2 (III piętro), udział w nieruchomości wspólnej: 5110/1646640.
Cena wywoławcza: 183.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2023 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Łukowie na os. Unitów Podlaskich 17 o godz. 12 00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000 zł (najpóźniej na godzinę przed przetargiem w kasie Spółdzielni).
Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu.
Tel. (25) 798 26 75 wew. 23
Szczegółowe informacje udzielane są w dziale członkowsko –mieszkaniowym Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Unitów Podlaskich 17, pok. nr 2, w godz. 800 – 1400Tel. (25) 798 26 75 wew. 28
Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.