Łukowska spółdzielnia mieszkaniowa

aktualności

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Zarząd Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przypomina i informuje, iż zgodnie z art. 109 i art. 110 kodeksu wyborczego, na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i…

Budynków

Mieszkań

Mieszkańców