KOMUNIKAT

Zarząd Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przypomina i informuje, iż zgodnie z art. 109 i art. 110 kodeksu wyborczego, na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Wszelkie materiały wyborcze powieszone bez zgody Spółdzielni Mieszkaniowej będą niezwłocznie usuwane.

INFORMUJEMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z MIEJSC REKLAMOWYCH ODPŁATNIE NA NASZYCH TABLICACH INFORMACYJNYCH I INNYCH MIEJSCACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ W BIURZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BUDYNKU NA OSIEDLU UNITÓW PODLASKICH 17, BĄDŹ TELEFONICZNE POD NUMEREM TELEFONU (25) 798 26 75 wew. 32

Podobne wpisy