KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ

W dniu 5 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jego głównym celem było powołanie nowego Zarządu Spółdzielni, gdyż dotychczasowy Prezes Pan Tadeusz Malesa, złożył rezygnację z pełnienia funkcji. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 11/2023 na stanowisko Prezesa jednogłośnie wybrała Karola Goławskiego. Podczas posiedzenia powołano też nowego Zastępcę. Na to stanowisko Uchwałą nr 13/2023 wybrano Arkadiusza Borejko.

Pan Tadeusz Malesa przez 36 lat był Członkiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym przez 33 lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Wysoko sobie cenimy, że mieliśmy przyjemność współpracy z Panem Tadeuszem Malesą przez te wszystkie lata. Panie Tadeuszu dziękujemy i składamy życzenia zdrowia, odkrywania nowych perspektyw, niezapomnianych chwil w gronie bliskich i wielu, wielu przyjemności na nowym etapie życia.

Nowym członkom Zarządu, Panu Karolowi Goławskiemu oraz Panu Arkadiuszowi Borejko gratulujemy i życzymy samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Podobne wpisy