RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie  

 w składzie powołanym na kadencję w latach: 2023 – 2026
Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM w Łukowie Nr 24/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
autoryzowaną przez Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 6 lipca 2023 r.

Prezydium Rady Nadzorczej

Siurek Waldemar – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Puch Stanisław – Zastępca Przewodniczącego
Dejryng – Pogonowska Elżbieta – Sekretarz
Rzymowski Sławomir – Przewodniczący Komisji GZM
Biaduń Tadeusz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej:

Biaduń Tadeusz – Przewodniczący Komisji
Klink Tomasz
Mościcka Magdalena
Puch Stanisław
Siurek Waldemar

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej:

Rzymowski Sławomir – Przewodniczący Komisji
Dejryng – Pogonowska Elżbieta
Dołężka Stefan
Kąkol Maria
Kopiejek Tadeusz
Kot Edward
Małkiński Sławomir
Matejek Wiesław
Zdrojewski Andrzej
Wierzchowski Leszek