ZARZĄD ŁSM

Zarząd Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie

Prezes  Zarządu

Karol Goławski

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Arkadiusz Borejko

Zastępca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy

Marek Wrzosek